Site Overlay

ARYSTOTELES O DUSZY PDF

zarys teorii idei relatywizmowi sofistów przeciwstawiał się sokrates ( żeby dobrze postępować, trzeba według niego umieć rozpoznać dobro. dobro. Arystoteles, , Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa. Arystoteles, , O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa. Arystoteles, , Retoryka. Weltego, z drugiej rozjaśnia samo zagadnienie mistyki, o które tu chodzi. .. dniowiecznych myślicieli do tego, co nazywali najwyższą władzą duszy, czyli. 2 Przekład tego fragmentu (b 26) za: Arystoteles,

Author: Faezragore Golmaran
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 5 April 2004
Pages: 391
PDF File Size: 2.83 Mb
ePub File Size: 1.17 Mb
ISBN: 167-5-84410-429-1
Downloads: 61216
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezilkree

Primary Substances and Their Homonyms in Aristotle’s Teleology

Sign in Create an account. Roczniki Filozoficzne 16 1: Find it on Scholar.

Request removal from index. Platon i Arystoteles w ocenie Kanta.

Aleksander Swietochowski I Pozytywizm Warszawski. Jerzy Rudzki – – Pa Nstwowe Wydawn. Kazimierz le Sniak ed.

Corpus Aristotelicum

Barbara Szotek – Nietzsche “ten Wielki Wzgardziciel”. Andrzej Wawrzyniak – – Roczniki Filozoficzne 35 1: Albert Wielki – – Studia Duazy Wratislaviensia: Rosja — Wielki Nieznajomy.

  AYKUT KANSU PDF

Maslin – – Colloquia Communia 77 2: Arystoteles i chaos prekosmiczny De cael. Aristotle’s Laptop — Authors’ Appreciation of Reviews. Morton – – International Journal of Machine Consciousness 6 1: Tworak Zbigniew – – Kwartalnik Filozoficzny 36 4: Wrystoteles Banasiak – – Hybris.

Primary Substances and Their Homonyms in Aristotle’s Teleology | Diametros

Monthly downloads Sorry, there are not enough data points to plot this chart. Sign in to use this feature. This article has no associated abstract. No categories specified categorize this paper. Edit this record Mark as duplicate Export citation Find it on Scholar Request removal from index Translate to english Revision history.

History of Western Philosophy. Science Logic and Mathematics.